Články

Hotel a Restaurace Tomášov partnerem projektu Cena Salvator

Cena Salvator 2015 – Cena hejtmana Zlínského kraje je již 13. ročníkem tradičního ocenění těch, kteří se svými činy zasloužili o záchranu majetku, zdraví nebo dokonce života jiných. A my jsme rádi, že jsme se jako partneři mohli zúčastnit tohoto ušlechtilého projektu a rozdat dárkové poukazy na naše služby všem výhercům.


Na webu www.cenasalvator.cz je krásně vysvětleno, z jakého důvodu se celý organizační tým z Fakulty mulitimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně věnuje tomuto projektu:

 

"Cílem naší práce je především upozornit na to, že se mezi námi stále ještě pohybují lidé, kteří jsou ochotni v kritických chvílích nejen bez váhání poskytnout pomocnou ruku, ale i riskovat své vlastní zdraví. Je pro nás prioritou, aby se o statečných činech těchto hrdinů dozvědělo co nejvíce lidí, protože dobro koná dobro a odvaha druhých může příště vzbudit statečnost i v nás. Důležité je pro nás i poukázat na to, že práce, kterou odvádějí záchranné složky, by pro nás neměla být samozřejmostí, o čemž svědčí každoroční množství nominovaných příběhů pracovníků IZS, kteří v drtivé většině s naprostou samozřejmostí odvedli práci nad rámec svých pracovních povinností."

 

Komu je toto ocenění každoročně udělováno?

  •     členům složek integrovaného záchranného systému (IZS) Zlínského kraje
  •     občanům i právnickým osobám s bydlištěm, sídlem nebo pobočkou ve Zlínském kraji

 

A kdo Cenu Salvator obdržel za rok 2015? Přečtěte si v oficiální tiskové zprávě ZDE.

 

Tím to ale nekončí! 20. dubna od 8h se na otrokovickém Štěrkovišti uskuteční Den Salvatora, kde se schází žáci z mateřských a základních škol Zlínského kraje, aby na vlastní oči poznali práci složek integrovaného záchranného systému. Členové hasičského, zdravotního i policejního sboru sem přijíždí se svými vozy a vybavením a předvádí dětem, jak vypadá skutečný zásah a záchrana života. Hasiči nejprve uhasí hořící auto, vyprostí zraněného, kterého předají do péče zdravotníků, a policisté pak zajistí místo činu. Kromě tohoto napínavého a dramatického zásahu mohou děti vidět i výcvik policejních psů či ukázku jízdní policie, seznámit se s činností Červeného kříže nebo si vyzkoušet své znalosti z oblasti prevence zdraví a bezpečnosti.

 

Více informací a fotogalerii najdete na www.cenasalvator.cz nebo na FB Cena Salvator.